Privacy beleid

Kunstacademie Friesland verzameld alleen persoonsgegevens van u als u deze bewust aan ons verstrekt

Contactgegevens

Kunstacademie Friesland

Groningerstraatweg 354

8924 JH  Leeuwarden

Persoonsgegevens

Als bezoeker van deze website bewaart Kunstacademie Friesland geen persoonsgegevens van u, tenzij u een offerte- of contactformulier invult.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard in lokaal (versleuteld) opgeslagen backups, en in de cloud. Kunstacademie Friesland heeft dataverwerkersovereenkomsten met Leobite en Waaks afgesloten.

Als u via deze website data invoerd, wordt dit altijd via een SSL verbinding versleuteld verstuurd.

Mocht er een data-lek voorkomen, dan zal Kunstacademie Friesland dit zo spoedig mogelijk aan u laten weten: tenminste binnen 7 werkdagen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie dan wel het wissen van persoonsgegevens die Kunstacademie Friesland van u heeft. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@kafrl.nl.

Ook als u in het verleden expliciet toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw persoonsgegevens, bestaat het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Mocht u het niet eens zijn met het privacybeleid van Kunstacademie Friesland, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Cookies

Een cookie is textuele data die, bij elk bezoek aan een website, heen en weer wordt gestuurd en vervolgens voor een bepaalde tijd bewaard blijven bij uw webbrowser. U kunt dit zien als een soort digitale klantenpas.

Bezoekersgegevens vergaard door cookies worden geanonimiseerd alvorens te worden bewaard, zodat er geen persoonsgebonden gegevens bewaard worden.

Loading...